• หน้าแรก
  • ปั่นไปยิ้มไป
  • หนุ่มอเมริกัน น้ำหนักกว่า 600 ปอนด์ ปั่นข้ามประเทศ เพื่อลดน้ำหนักและง้อเมียกลับบ้าน