• หน้าแรก
  • ปั่นไปยิ้มไป
  • เมื่อช่างภาพหนุ่ม ลาออกจากงานแล้วปั่นจักรยานข้ามทวีป'เอเชีย' เป้าหมายสุดท้าย ประเทศไทย