อื่นๆ เกี่ยวกับจักรยาน /  lungkao /  20 พฤศจิกายน 2558 /  380 views
หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาการจราจรคับคั่ง คือการลดการใช้รถยนต์ หันมาพึ่งระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแทน แต่เนื่องด้วยเส้นทางที่อาจยังไม่ครอบคลุม "จักรยาน"จึงถูกนำมาเป็นตัวเลือ­กในการทุ่นแรง เปลี่ยนจากการ"เดิน"มาเป็นการ&q­uot;ปั่น"

Related Videos