• หน้าแรก
  • ปั่นไปยิ้มไป
  • ข้อความจากน้องคัลลัม ถึงเพื่อนๆชาวไทย หลังปั่น 27,909 กม. ใน 8 เดือนตามที่เค้าตั้งใจสำเร็จ