• หน้าแรก
  • ปั่นไปยิ้มไป
  • จ่อย เด็กน้อยจาก เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ปั่นจักรยานกว่า 500กิโล ไปเที่ยวคนเดียว ด้วยเงินเพียง 300