• หน้าแรก
  • ปั่นไปยิ้มไป
  • เด็กหนุ่ม อายุ 18 ปี ปั่นจักรยานรอบโลก เพื่อนำรายได้จากการบริจาคช่วยเด็กป่วยโรคมะเร็ง มาถึงเมืองไทยแล้ว