• หน้าแรก
  • ข่าวชาวจักรยาน
  • ค่าตั๋วพันกว่า แต่ค่าซ่อมเป็นหมื่น เมื่อนำรถจักรยานขึ้นเครื่อง lion air คำตอบที่ได้คือ ไม่รับผิดชอบใดๆ