มีข้อผิดพลาด

Jcomments (comments plugin) is configured for J!TrackGallery components but is not installed. Ask the administrator for installing JComments


GPS Track Details
Uploaded by: user1
Count the Time
(km/h)
Date: 14/06/2558
Difficulty Level: 2/5 - Easy
Track length: 64.61 Kilometers
Total Ascent: 1081 Meters
Total Descent: 778 Meters
Hits: 148250
Categories: ภาคกลาง
Additional Maps: Google, OpenStreetMap, Geocaching.com
Overall ratings: 5.521 calculated from 3007 vote(s)
Street

ทริปหวานเย็นปั่นไปชมทุ่งนาและกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขา 

เส้นทางคร่าวๆ จบเที่ยง
เมืองทอง-แยกบางคูวัด-เข้าทุ่งนา(ทางไประแหงแต่ไปไม่ถึง)-วนกลับมาบางตะไนย์-ร้านกาแฟกาลครั้งหนึ่ง-วนออกไปทางวัดสว่างอารมณ์-วัดแสงสิริธรมม-กินเตี๋ยวห้อยขา-ข้ามเรือไปเกาะเกร็ด-ปั่นบนเกาะเกร็ด-ข้ามเรือไปปากเกร็ด-ปั่นกลับเมืองทอง

display:none display:none display:none