Description

S 16695313

วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00น.
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้มอบให้กับผู้พิการภายในจังหวัด และลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อมอบขวัญกำลังใจให้กับผู้พิการในเบื้องต้น

กิจกรรม“ปั่นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ” Bike For The Disabled ได้แบ่งเส้นทางไว้ 2 เส้นทาง ดังนี้

  1. เส้นทางที่ A : ทั่วไป(ระยะทาง 55กม.) ค่าสมัครท่านละ 500บาท(เสื้อ+ของที่ระลึก)
  2. เส้นทางที่ B : VIP. (ระยะทาง 20กม.) ค่าสมัครท่านละ 1,000บาท(เสื้อ+ถ้วยรางวัล+ของที่ระลึก)

ทางผู้จัดมีรางวัลพิเศษ ดังนี้

  • รางวัลทีมที่ส่งจำนวนนักปั่นมาก จำนวน 3รางวัล
  • รางวัลแต่งกายแฟนตาซีโดดเด่น จำนวน 3รางวัล

เลขที่บัญชี: 029-8-20367-7
ชื่อบัญชี: น.ส. นาฏยา อภิรักษ์นุสิทธิ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 3

*สามารถส่งรูปหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Facebook ชมรมจักรยานจังหวัดสมุทรสงคราม(ส่งในข้อความนะคะ)*

**รบกวนท่านโอนเงินค่าสมัครก่อนลงทะเบียนด้วยนะคะ**

ขอบคุณทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยคะ(^_^)

Comments