Description

67410074 2366304656748666 7225954421622964224 n 1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง 
ขอเชิญนักจักรยานทุกท่าน เข้าร่วมปั่นจักรยานท่องเที่ยว ปั่นกินลมชมวิวสัมผัสอากาศดีๆที่แม่เมาะ 
"ในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562" 
ใน วันที่ 15 -17 พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้.
+++++++++++++
+ กำหนดการปั่น +
+++++++++++++
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00- 18.00 น. ชื่อกิจกรรม “ปั่นเสือยิงก๋งส่งพันธุ์พืช”
ปั่นจากสวนพฤกษชาติ เที่ยวชมทุ่งบัวตองที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ขาเดียว) ทางลาดยางทั้งหมด ขึ้นเขาชันระยะทาง 2 กม. และร่วมยิงเมล็ดพันธ์พืช 
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00- 12.00 น.
“ ปั่น ปันสุข สนุก สดชื่น ที่แม่เมาะ"
เส้นทาง สวนพฤกษชาติ รอบรั่วโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เกาะลอย ระยะทาง 39 กิโลเมตร ทางลาดยางทั้งหมดเส้นทางขึ้นๆลงๆตามภูมิประเทศ.
##################
# กำหนดการรับสมัคร #
#################
1.สมัคทาง face book ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กฟผ. แม่เมาะ โดยAdmin page จะแจ้ง Link ที่หน้า Page ของทางชมรม เพื่อให้นักปั่นเข้าไปกรอกข้อมูลสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เวลา 9:00 น. ถึงวันที่ 10 สิงหาคม เวลา 20:00 น. หรือจนกว่าครบ 800 คน แล้วแต่อย่างไดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
2. ข้อมูลที่ใช้สมัคร ชื่อ… นามสกุล….. เพศ…..อายุ…เลขที่บัตรประชาชน……ชมรม……จังหวัด…… ไซด์เสื้อ……(อายุและเลขบัตรประชาชนจะปกปิดไว้เป็นความลับ)
[XXS=32][XS=34][S=36][M=38][L=40][XL=42][2XL=44][3XL=46][4XL=48][5XL=50][6XL=52] 
3. ชมรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียงตามวันเวลาที่สมัคร จำนวน 800 คน ให้ทราบเป็นระยะๆ หลังจากประกาศรายชื่อแล้วนักจักรยานต้องชำระเงินค่าสมัครจำนวน 250 บาท ภายใน 5 วันหลังจากประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ หากไม่ชำระเงินตามกำหนดชมรมฯขอสงวนสิทธิ์ตัดรายชื่อออก
**************************************************
หลังจากประกาศรายชื่อนักปั่น ให้ชำระเงินภายใน 5 วัน
1. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ ชื่อนาย……………..เลขที่บัญชี……………..(จะแจ้งพร้อมรายชื่อ 800 คน)
2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน(จะแจ้งให้ทราบต่อไป) พร้อมแจ้ง ลำดับที่นักปั่น สามารถโอนเงิน ได้หลายคน โดยแจ้งชื่อ ลำดับที่นักปั่น
3. ระบบจะดำเนินการปรับปรุงสภานะการโอนเงิน
##########
# การบริการ #
##########
1.บริการทีกางเต็นท์ บริเวณศาลาชมวิวทุ่งบัวตอง เหมืองแม่เมาะ เย็นวันที่ 16 พฤศจิกายน
2. บริการอาหารเช้า (ข้าวต้ม) น้ำดื่ม ที่จุด START สวนพฤกษชาติ (วันที่17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 6.00-7.30 น.)
3.บริการน้ำดื่มระหว่างปั่น 3 จุด
4. บริการรถเก็บตกตามขบวน ในกรณีจักรยานชำรุด หรือปั่นไม่ไหว
5.บริการรถพยาบาลตามขบวน บริการนักจักรยานที่ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้น
6.บริการอาหาร และน้ำดื่ม ที่จุด FINISH เกาะลอย เหมืองแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ
################
# การรับเสื้อที่ระลึก #
###############
1. นักปั่นที่ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีจะสามารถ รับเสื้อในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน2562เวลา 12:30-18:00 น. ที่เกาะลอย เหมืองแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะและวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2562 เวลา 6.00-7.30 น. บริเวณจุด START สวนพฤกษชาติ โดยต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ด้วย….
2.อนุญาติให้รับแทนได้แต่ต้องนำหลักฐาน ของนักปั่นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที
3.หลังจาก เลยกำหนดวันรับเสื้อในวันที่ 16,17 พฤศจิกายน ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งมอบเสื้อ หรือคืนค่าสมัคร

https://www.facebook.com/EGATmaemohBike/photos/a.1177022325676911/2366304650082000/?type=3&theater

Comments