Description

“ชิว แชะ แชร์ แลเมืองพะเยา”

900
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดจัดปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว รายการ “TOUR OF PHAYAO ๒๐๑๘” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ (Sport Tourism) ในการสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ระยะทาง 75 กิโลเมตรผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้จะได้ปั่นแบบ “ชิว แชะ แชร์ แลเมืองพะเยา” จุดรวมพล ลานหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา ปั่นตามเส้นทางสีเขียวที่สวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศท่องเที่ยวที่รายล้อมด้วยขุนเขาธรรมชาติ และท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาที่มีเอกลักษณ์ของสิ่งก่อสร้างที่มีรูปแบบเฉพาะ โดยเฉพาะวัดวาอารามที่มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาชวนให้มาชม พร้อมทั้งสัมผัสวัฒนธรรมของชุมชนรับชมการแสดงและลิ้มรส อาหารพื้นเมืองของจังหวัดพะเยา ด้วยความดูแลของทีมรักษาความปลอดภัยทั้งทีมตำรวจ ทีมหน่วยรักษาพยาบาล และทีมมาร์แชล ตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน 


สนใจสมัครได้ที่ https://sites.google.com/site/pybike2018/extra-credit

หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 087-804-8778 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

Comments