กู้ ธกส

กู้ ธกสโครงการชำระดีมีคืน-นาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด
อายุผู้สมัคร: สูงสุด 50,000 บาท
วงเงินสูงสุด: 12 เดือน
ระยะเวลาผ่อน: ไม่กำหนด

รวมข้อมูลสินเชื่อ ธกสกู้ ธกส ปี 2565 มีโครงการสินเชื่อ ธกส ล่าสุดอะไรบ้าง 

ใครอยากกู้ ธกส วันนี้เรามีสินเชื่อ ธกส ล่าสุด กู้ธนาคาร ธกสแบบไหนได้บ้าสำหรับปี 2565 และจะมีรูปแบบของโครงการกู้สินเชื่อ ธกสสินเชื่อโควิด-19 ยังมีอยู่ไหม เรามาดูกันเลย 

กู้ ธกส – นาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด ปีบัญชี 2564

กู้สินเชื่อ ธกสโครงการที่ช่วยคืนดอกเบี้ยกู้ธนาคาร ธกสให้กับลูกค้า โดยลูกค้าที่มีภาระหนี้คงค้างหรือได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่สิ้นสุดเดือน ตค.64 ที่ผ่านมา ซึ่งทางธนาคารจะให้ผู้กู้ ธกสได้รับการลดดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 50 ณ วันที่ชำระหนี้กรณีที่ได้กู้เงินธนาคาร ธกสแบบรายสัญญา นอกจากนี้คุณสมบัติคนที่สามารถรับการปรับลดหนี้ได้ สินเชื่อ ธกส ล่าสุดได้ชำระดอกเบี้ยเสร็จสิ้นแต่ไม่สามารถชำระเงินต้นได้ จะได้รับการลดดอกเบี้ย 30% ทั้งนี้ดอกเบี้ยจะคืนอยู่ที่ร้อยละ 20 แต่จะไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย โดยไม่ดูเรื่องระยะเวลาผ่อนสัญญาแต่อย่างใด 

กู้ ธกส – โครงการ “ชำระดีมีคืน-นาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด”

กู้สินเชื่อ ธกสโครงการ “ชำระดีมีคืน-นาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด” เป็นโครงการที่ออกมาสำหรับปี 2565 เพื่อคนที่รอมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ ธกสเกี่ยวกับโควิด โดยจะเป็นการชำระดีมีคืน สำหรับคนที่ต้องผ่อนชำระหนี้อย่างหนักและมีประวัติการผ่อนชำระที่ดี มีการดูหนี้คงเหลือยอด ณ วันที่สิ้นสุดเดือน ตค.64 ที่ผ่านมา โดยจะมีการคืนดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคาร ธกสแก่ผู้ที่ได้ชำระมาเป็นร้อยละ 20 

คุณสมบัติสำคัญของคนที่สามารถเข้าร่วมกู้ ธกสชำระดีมีคืน-นาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด เลยจะต้องมมีประวัติการชำระเงินที่ดีเสมอมา

กู้ ธกส กับโครงการกู้สินเชื่อ ธกสสินเชื่อโควิด-19 ยังมีอยู่ไหม

มาในปี 2565 หลายคนก็ตั้งตารอว่าจะมีโครงการกู้สินเชื่อ ธกสสินเชื่อโควิด-19 ต่ออีกหรือไม่ ซึ่งเป็นสินเชื่อธนาคาร ธกสที่ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งเราก็มักจะเป็นในรูปแบบธกส สินเชื่อทำเกษตรเสียส่วนใหญ่ แต่ตอนนี้ก็ยังคงต้องผิดหวังเพราะกู้ ธกส กับโครงการกู้สินเชื่อ ธกสสินเชื่อโควิด-19 ไม่ได้มีออกมาแต่อย่างใด และมีแนวโน้มว่าปีนี้ก็อาจจะไม่มีโครงการดังกล่าว แต่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเป็นการเยียวยากลุ่มผู้กู้ธนาคาร ธกสในแต่ละส่วนแทน เช่น ช่วงที่เกิดปัญหาด้านอุทกภัยก็อาจจะเป็นรูปแบบของสินเชื่อ ธกส ล่าสุดที่ออกมาเกี่ยวกับวงเงินให้กู้เพื่อคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเอง 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย


กู้เงินไลน์
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด
20 ปีขึ้นไป

บัตรโลตัส
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด
20-65 ปี

กรุงศรีบัตรเครดิต
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด
20-65 ปี