กู้เงินคนพิการ

รายละเอียดกู้เงินคนพิการมีอะไรบ้าง
อายุผู้สมัคร: 10,000 บาท
วงเงินสูงสุด: 2 ปี
ระยะเวลาผ่อน: 20 ปีขึ้นไป

เช็ครายละเอียดกู้เงินคนพิการ เอกสารและคุณสมบัติ กู้เงินด่วน 2565

มาแล้วสำหรับคนที่ต้องการ เงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์และสูงสุดได้ถึง 60,000 บาท ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอีกด้วยกู้เงินคนพิการ จะมีส่วนของรายละเอียดอย่างไรบ้าง เอกสารและคุณสมบัติ กู้เงินด่วนคืออะไรบ้าง เรามาดูรายละเอียดที่สำคัญเบื้องต้นกันเลย 

รายละเอียดกู้เงินคนพิการ

เงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ และสูงสุดได้ถึง 60,000 บาท เป็นวงเงินสำหรับกู้เงินคนพิการสามารถยื่นเรื่องได้ทันทีทุกที่ทาง www.dep.go.th ลงทะเบียนคนพิการ สำหรับกรณีเป็นการยื่นเรื่องแบบรายกลุ่มสามารถได้รับการอนุมัติด้วยวงเงินถึงกลุ่มละ 1 ล้านบาทเลยทีเดียว ทั้งนี้ ถือได้ว่ามีการให้เงินกู้ผู้พิการได้สูงสุดมากต่อรายทีเดียวเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพหรือเป็นสินเชื่อแบบอเนกประสงค์ ที่สำคัญไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอีกด้วย 

เอกสารกู้เงินคนพิการ

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการยื่นเรื่องกู้เงินคนพิการจะเป็นเอกสารประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวผู้พิการหรือเป็นสมุด ไม่ว่าจะเป็นการยื่นแบบบุคคลหรือแบบกลุ่มก็ตาม มีการยื่นทะเบียนบ้านเพื่อแสดงถิ่นฐานที่อยู่จึงจะได้พิจารณาเพื่อปล่อยกู้ได้นั้นเอง เงินกู้ผู้พิการได้จะต้องมีการแสดงส่วนของหนังสือเกี่ยวกับอาชีพ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทต้นสังกัดที่ประจำอยู่ เป็นต้น 

คุณสมบัติกู้เงินคนพิการ

การกู้เงินคนพิการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน

 1. กู้เงินผู้พิการส่วนของการกู้แบบส่วนบุคคล

การเงินกู้คนพิการเองและส่วนของผู้ที่ดูแลคนพิการเป็นคนกู้จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 

 •  เงินกู้คนพิการจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ หรือผุ้ดูแลจะต้องมีการขอใบรับรองให้เรียบร้อย
 • จะต้องมีอายุที่บรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้ว 
 • จะต้องไม่เป็นผู้ที่ล้มลาย และเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติเสียจากกองทุนคนพิการที่ผ่านมา 
 • ผู้ดูแลคนพิการจะต้องมีเอกสารใบรับรองจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ 
 1. กู้เงินผู้พิการส่วนของการกู้แบบรายกลุ่ม 
  • ลักษณะของผู้กู้ยืมเงินคนพิการแบบกลุ่มจะเป็นความแตกต่างในเรื่องวัตถุประสงค์ โดยการยื่นเรื่องแบบกลุ่มจะต้องเพื่อการสนับสนุนหรือเป็นเรื่องการทำกิจกรรมร่วมกัน 
  • การกู้เงินคนพิการจะจะต้องใช้หลักฐานจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับการออมเงินของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
  • กลุ่มจะต้องมีคำว่า “กลุ่ม”อยู่ในการประกอบชื่อที่ได้รับการรวมตัวกันอยู่ 
  • จะต้องมีความสามารถในการทำธุรกรรมนิติกรรมได้ 
  • ต้องมีการแสดงเอกสารเพื่อขอกองทุนคนพิการว่ามีอาชีพที่มั่นคง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านท้องถิ่นนั้น ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนด้วยกัน 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย


กู้ ธกส
สูงสุด 50,000 บาท
12 เดือน
ไม่กำหนด

บัตรเงินสดทรูมันนี่
สูงสุด 30,000 บาท
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด

รีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด
20-65 ปี